Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111950624
Svietimas

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 42,
01110
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Aurimas Stabinis
+370 52617884
+370 61006354
+370 52126982

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos