Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 166913899
Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė. Sveikata.

Kontaktinė informacija

J.Basanavičiaus g. 24
LT-89217
Mažeikiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Edita Linkuvienė
+37 44398306
+37 44398288

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos