Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 135695071
Projektų rengimas ir administravimas. Strateginės plėtros dokumentų rengimas. Konsultavimas projektų rengimo, valdymo, finansavimo šaltinių paieškos, viešųjų pirkimų klausimais. Mokymų organizavimas ir vykdymas.

Kontaktinė informacija

Gedimino g. 56-1/Žemaičių g.9-1
LT-44242
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Lina Misiukevičienė
+370 37408808
+370 67381500
+370 37408809

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos