Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VIEŠOJI ĮSTAIGA KĖDAINIŲ LIGONINĖ
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191045561
sveikatos priežiūros paslaugos

Kontaktinė informacija

BUDRIO g.5 KĖDAINIAI
LT57164
Kėdainiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

ZITA MORKELIŪNIENĖ
+370 34764524
+370 34767108

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos