Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304979638
Krašto apsaugos sistemos karinis vienetas

Kontaktinė informacija

Viršuliškių g. 36
LT-05110
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ernestas Arlauskas
+370 52738581
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadovybė

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos