Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

AB "Šiaulių energija"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 245358580
Subjektas, veikiantis dujų ir šilumos ūkio srityje. Perkančiojo subjekto tipo kodas - 8.

Kontaktinė informacija

Pramonės g. 10, Šiauliai
78502
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kristina Šmidtienė
+370 41591225
+370 41540307

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Komunalinės paslaugos
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija - tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkantysis subjektas
  • Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir paskirstymas