Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno regiono plėtros taryba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 305708020
Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas Kauno regione

Kontaktinė informacija

L. Sapiegos 10
44251
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Simona Stočkienė

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos