Public company profile

Company information

Name and description

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Department:
Organisation no (or VAT): 290218260
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra aukštesnės pakopos teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius Utenos rajono savivaldybės teritorijoje bei užtikrinanti policijos uždavinių įgyvendinimą Utenos apskrityje. Jam tiesiogiai pavaldūs yra Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajonų ir Visagino policijos komisariatai. Savo veikloje policijos komisariatas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Policijos veiklos ir kitais įstatymais bei teisės aktais

Contact information

Aušros g. 22
LT-28142
Utena
Lithuania

Contact person

Saulius Ryliškis
+370 38970059
+370 38961981
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Public documents

No documents uploaded