Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 151479265
70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 38.21 Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas

Kontaktinė informacija

Vokiečių g. 10
68137
Marijampolė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Eglė Žukauskienė
+370 80022002
+370 69987713
+370 34353986

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos