Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 132340880
Miškininkystės paslaugos

Kontaktinė informacija

Pramonės pr. 11 A
51327
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jolita Puodžiūnienė
+370 65665712

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • [Miškininkystė]