Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 135042394
6- sveikatos priežiūros įstaiga

Kontaktinė informacija

Pramonės pr. 31
51270
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rima Kabelinskienė
+370 37403903
+370 37451575

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata