Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190757755
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka yra Vilniaus apskrities viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, tarpbibliotekinio abonemento, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras.

Kontaktinė informacija

Trakų g. 10, Vilnius
LT-01132
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jelena Žilinskienė
+370 52618520
+370 69830703
+370 52625570

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos