Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kairelių melioracijos sistemų naudotojų asociacija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 305568928
Užtikrinti gerą žemės ūkio naudmenų melioracijos sistemų būklę.

Kontaktinė informacija

Gireiškių k. 4
42321
Rokiškio r. sav.
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Karolis Teišerskis

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos