Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinis studijų fondas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191722967
Valstybinis studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, kurios veiklos tikslas - administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, studijų stipendijas, socialines stipendijas, įgyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti skirtas priemones.

Kontaktinė informacija

A. Goštauto g. 12-407,
01108
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vaida Stonytė-Gaubienė
+370 52639149
+370 52639153

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos