Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kelmės specialioji mokykla
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190100485
specialusis pagrindinis ugdymas

Kontaktinė informacija

Liolių g. 19, Kelmė
86185
Kelmė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dalia Viliūnienė
+370 42751325
+370 68693245
+370 42751325

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos