Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus švietimo pažangos centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 305783083
VšĮ - Skatinti mokyklų ir institucijų gerųjų patirčių dalijimąsi, vienijimąsi į bendradarbystės tinklus, nuosekliai diegiant tarpdisciplinines inovacijas. Tuo pačiu įgalinti Vilniaus miesto mokyklas suteikti aukščiausios kokybės išsilavinimą, siekiant tolygios švietimo sistemos pažangos.

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 39-1
01119
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Eglė Bilevičienė
+370 68240091

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos