Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinis psichikos sveikatos centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 195551645
Valstybinis psichikos sveikatos centras (toliau - Centras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Centro veiklos tikslas - įgyvendinti psichikos sveikatos politiką, vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, kuria siekiama mažinti gyventojų sergamumą, gerinti visuomenės ir individo psichikos sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos įgūdžių. 7. Svarbiausi Centro uždaviniai yra: 7.1. visuomenės psichikos sveikatos priež

Kontaktinė informacija

Parko g. 21
LT-11205
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jurgita Rapkevičiūtė
+370 52671811
+370 68362648
+370 52670080

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos