Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių apskaitos centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 305888561
Veiklos pagal EVRK: buhalterinė apskaita ir audito atlikimas (692010), finansinių ataskaitų rengimas (692020).

Kontaktinė informacija

Pakalnės g. 6A

Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Aurelijus Juška

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos