Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111967716
Aukštasis koleginis mokslas, tiriamieji darbai, projektų rengimas, konsultacinė veikla, profesinis mokymas, formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimas, konferencijų ir kitų renginių organizavimo veikla, stovyklų veikla, apgyvendinimo veikla, bibliotekų veikla, kopijavimo, spausdinimo ir vertimo veikla, vairavimo mokyklų veikla.

Kontaktinė informacija

Liepų g. 1, Girionių k., Samylų sen.
53101
Kauno raj.
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Remigijus Bakys
+370 37383082
+370 60691802

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Švietimas