Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Alytaus profesinio rengimo centras
Skyrius: Alytaus
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300039337
Pagrindinė veiklos sritis - švietimas, Pagrindinė veiklos rūšis – techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas 85.32, Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51, Kultūrinis švietimas, kodas 85.52, Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59, Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60,

Kontaktinė informacija

Putinų g. 40
62321
Alytus
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dovilė Barauskienė
+370 31577979
+370 67909228
+370 31577979

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Švietimas