Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 305626655
Krašto apsaugos sistemos dalis

Kontaktinė informacija

Tauro g. 14
01114
Vilnius
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos