Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno lopšelis-darželis "Vaikystės takas"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 306093719
Biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Kontaktinė informacija

Sargėnų Dvaro g. 3
LT-48110
Kaunas
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos