Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno technologijų mokymo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 306139604
Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, bendrąjį ugdymą, neformalųjį švietimą

Kontaktinė informacija

V. Krėvės pr.114, Kaunas
50315
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Zita Marciulevičienė

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos