Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių technologijų mokymo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 306139052
Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Įstaigos pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. Įstaigos nepagrindinė veiklos sritis – kita, ne švietimo veikla, nurodyta įstatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-1234.

Kontaktinė informacija

Dvaro g. 144A
LT-76199
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Audrius Adomaitis
+370 41524724
+370 61647236

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Šiaulių administracinis teismas
Gatvės pavadinimas
Dvaro g. 83
Pašto kodas, Miestas
LT-76299 , Šiauliai
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 65216037
El. paštas
siauliu.apygardos@teismas.lt
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: