Public company profile

Company information

Name and description

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
Department:
Organisation no (or VAT): 300529070
NMVA MISIJA Padėti Švietimo ir mokslo ministerijai užtikrinti švietimo kokybę, plėtojant švietimo institucijų įsivertinimą ir vertinimą bei įgalinant mokyklų vadovus ir steigėjus priimti kokybiškesnius sprendimus panaudojant turimus duomenis. NMVA TIKSLAI Vykdyti bendrąjį lavinimą teikiančių mokyklų (toliau vadinama – Mokyklos) veiklos kokybės vertinimą; teikti metodinę pagalbą ir rekomendacijas Mokykloms bei jų steigėjams dėl Mokyklos veiklos kokybės gerinimo.

Contact information

Geležinio Vilko g. 12, Vilnius
03163
Vilnius
Lithuania

Contact person

Gintė Vingytė
+370 52711601
+370 52711602
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Public documents

No documents uploaded

External links