Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga "Šv. Roko ligoninė"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 224369680
Viešoji sveikatos priežiūros įstaiga

Kontaktinė informacija

Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
LT-02106
Vilniaus
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ligita Gražytė
+370 52655186
+370 52610019

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos