Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 306207585
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Kontaktinė informacija

Liepojos g. 41
92288
Klaipėda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Birutė Paulikienė
+370 67500806

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos