Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 306205513
VĮ Žemės ūkio duomenų centras veiklą pradėjo 2023 m. sausio mėn. 3 d. reorganizavus sujungimo būdu valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, valstybės įmonę Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ ir valstybės įmonę Valstybės žemės fondas. Įmonė perėmė visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas. Daugiau - www.zudc.lt

Kontaktinė informacija

Vinco Kudirkos g. 18-1
03105
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Brigita Nekrošienė

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos