Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 224244940
Asmens sveikatos priežiūra (861020)

Kontaktinė informacija

Vasaros g. 5, 10309 Vilnius
LT10309
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Barbara Makarova
+370 52611036
+370 60021045

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos