Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VIEŠOJI ĮSTAIGA NORTHTOWN VILNIUS
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 125967014
Verslo paramos paslaugų teikimas SVV subjektams. 4. Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

Kontaktinė informacija

Vismaliukų g. 34
LT-10243
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Leonarda Valikonienė
+370 52745407
+370 52745422

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos