Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis "Vaikystė"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190324661
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Kontaktinė informacija

Stoties g. 8, Ukmergė
20119
Ukmergė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rita Narkevičienė
+8 34052793
+370 68780161

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos