Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

AB "Energijos skirstymo operatorius"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304151376
Gamtinių dujų ir elektros energijos skirstymas, elektros energijos visuomeninis tiekimas.

Kontaktinė informacija

Laisvės pr. 10
LT-04215
Vilniaus m.
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Edita Šakalinienė
+8 68673998
AB "Energijos skirstymo operatorius"

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos