Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Skyrius: Šiauliai
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 145787276
Atliekų tvarkymas Šiaulių regione

Kontaktinė informacija

Pramonės g. 15-71, Šiauliai
LT-78137
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Šarūnė Vaikasienė
+370 41503247
+370 41520002

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos