Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188605295
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija yra biudžetinė valstybės įstaiga, kuri padeda Seimui įgyvendinti jo funkcijas ir užtikrina Seimo veiklą

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 53
01109
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jūratė Putiatinienė
+370 52096121
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos

Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
Gedimino pr. 40
Pašto kodas, Miestas
01501, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 70668369
El. paštas
vilniaus.apygardos@vat.teismas.lt
Internetinis adresas (URL)
https://vat.teismas.lt
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: