Darbai pagal techninį projektą „Gydymo paskirties Vytauto g. 47, Rokiškyje psichiatrijos ligoninės pastato (unik. Nr. 7397-5005-7074) rekonstravimo projektas‟ II etapas

The rft has ended, you cannot answer the invitation.

Pastabos ir pasiūlymai dėl pirkimo „Darbai pagal techninį projektą „Gydymo paskirties Vytauto g. 47, Rokiškyje psichiatrijos ligoninės pastato (unik. Nr. 7397- 5005-7074) rekonstravimo projektas‟ II etapas“ techninės specifikacijos projekto teikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 458) 201 22 (nurodant „Viešųjų pirkimų skyriui“) arba el. paštu: r.adamoniene@rpl.lt iki 2016- 04-01 8 val. 00 min.

2016-04-01 08:00:00


VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė
Vytauto g. 47
42100
Rokiškis
Lithuania
View profile

Gailutė Girštautienė
http://www.rpl.lt

Published notices
Contract Notice (This site) 2016-03-23 12:30
Packages
Darbai pagal techninį projektą „Gydymo paskirties Vytauto g. 47, Rokiškyje psichiatrijos ligoninės pastato (unik. Nr. 7397-5005-7074) rekonstravimo projektas‟ II etapas
Additional information:
Documents Documents
Close