Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga

The rft has ended, you cannot answer the invitation.

Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga

27/06/2017 12:00:00

90512000-9  Refuse transport services


Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras
Žolyno g. 34, Vilnius
10210
Vilnius
Lithuania
View profile

Irena Vaitekėnaitė

Published notices
[SK1NationalNoticeForm] (CVP IS (old VPM IS))
Packages
Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga
Additional information:
Documents Documents
Close