699556 - Specialiosios paskirties pastatų Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k. statybos darbai

The rft has ended, you cannot answer the invitation.
Rft is cancelled
The rft is cancelled by authority. It is not possible to submit response on this rft.

Perkančioji organizacija vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti specialiosios paskirties pastatų Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k., statybos darbų atlikimą ir inžinerines paslaugas (žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų atlikimas, geodezinių darbų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos). Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede pateiktame „Specialiosios paskirties pastatų Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k. statybos projektas“ techniniame projekte.

2024-01-16 09:00:00

45216200-6  Construction work for military buildings and installations


Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, Vilnius
09303
Vilnius
Lithuania
View profile

Published notices
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2023-11-28 09:45 Original notice publication
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2023-12-21 16:31 Notice for changes
Packages
Specialiosios paskirties pastatų Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Gulioniškės k. statybos darbai
Additional information:
Documents Documents
Close