706216 - Įvairių tepimo medžiagų ir alyvų pirkimas (3) (DPS)

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

Pirkimo vykdytojas numato įsigyti įvairias tepimo medžiagas ir alyvas skirtas transporto priemonių variklių ir kitų agregatų tepimui

2027-03-13 09:00:00

09211000-1  Lubricating oils and lubricating agents


UAB "Vilniaus viešasis transportas"
Žolyno g. 15
10209
Vilnius
Lithuania
View profile

Jurgita Barkovskienė
http://www.vilniausviesasistransportas.lt

Published notices
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2024-01-24 16:31 Original notice publication
Packages
Įvairių tepimo medžiagų ir alyvų pirkimas (3) (DPS)

Pirkimo objektas- įvairios tepimo medžiagos ir alyvos skirtos transporto priemonių variklių ir kitų agregatų tepimui. Pirkimas organizuojamas siekiant sukurti dinaminę pirkimų sistemą (DPS). DPS galioja 36 mėnesius nuo DPS sukūrimo datos. Tiekėjai, kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo šioje DPS. Vykdant konkretų pirkimą DPS, reikalavimai pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo sąlygose.

Additional information:
Documents Documents
Rft mailing address:
Vilnius
Lithuania
Close