708406 - Transporto priemonių, skirtų vežti keleivius miesto sąlygomis, nuomos be vairuotojų pirkimas (DPS).

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ sukurtos DPS pagrindu jos galiojimo laikotarpiu vykdydamas konkrečius pirkimus numato išsinuomoti transporto priemones, skirtas vežti keleivius miesto sąlygomis, be vairuotojų. Numatoma išsinuomoti apie 50 (penkiasdešimt) žemagrindžių M3 klasės I grupės transporto priemonių (miesto autobusų), kuriose būtų sumontuoti nežemesnio nei Euro 5 emisijos standarto dujomis varomi varikliai, kurios atitiktų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, nustatytus ES direktyvose ir Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos taisyklėse, kurių pirmosios registracijos data būtų neankstesnė nei 2010 m., o rida – nedidesnė nei 500 000 km.

2027-03-31 12:00:00

34121400-5  Low-floor buses


UAB "Vilniaus viešasis transportas"
Žolyno g. 15
10209
Vilnius
Lithuania
View profile

Gaudenis Sadaunykas
http://www.vilniausviesasistransportas.lt

Published notices
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2024-02-09 15:01 Original notice publication
Packages
Transporto priemonių, skirtų vežti keleivius miesto sąlygomis, nuomos be vairuotojų pirkimas (DPS).
Additional information:
Documents Documents
Close