708464 - (2024-PS-005) Skaitmeninės platformos produktų diegimo, priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas

The rft has ended, you cannot answer the invitation.

Šio pirkimo objektas yra keturių (ERP, PPMIS, HCMIS, GRC) informacinių Sistemų Gamintojo siūlomame SaaS paslaugų modelyje (angl. Software as a Service), toliau Sistema, diegimo, licencijų nuomos, aptarnavimo bei vystymo paslaugos nurodytos Techninės specifikacijoje.

2024-03-25 12:00:00

72263000-6  Software implementation services
48211000-0  Platform interconnectivity software package


UAB „EPSO-G“
Laisvės pr. 10, Vilnius
LT-04215
Vilnius
Lithuania
View profile

Neringa Paulauskaitė

Published notices
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2024-02-09 14:32 Original notice publication
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2024-02-13 13:02 Notice for changes
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2024-03-20 07:55 Notice for changes
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2024-03-21 10:01 Notice for changes
Packages
(2024-PS-005) Skaitmeninės platformos produktų diegimo, priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas
Additional information:
Documents Documents
Close