718467 - Išorinės ir vidinės komunikacijos strategijos sukūrimo paslaugų pirkimas

The rft has ended, you cannot answer the invitation.

2024-05-29 10:00:00

79416200-5  Public relations consultancy services


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Verkių g. 25C-1, Vilnius
08223
Vilnius
Lithuania
View profile

Raimonda Žukauskaitė
http://www.vert.lt/

Published notices
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2024-04-19 13:01 Original notice publication
Packages
Išorinės ir vidinės komunikacijos strategijos sukūrimo paslaugų pirkimas
Additional information:
Documents Documents
Close