730295 - Interaktyvios e. mokymų sistemos daugiabučių namų administratoriams sukūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugos

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

Pirkimo objektas – interaktyvios e. mokymų sistemos daugiabučių namų administratoriams sukūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugos (toliau – Paslaugos). E. mokymų sistema suprantama kaip e. mokymų modulių, temų ir potemių sistema, patalpinta mokymosi valdymo sistemoje. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras dalis, nes Paslaugos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios tiek idėjos ir turinio, tiek jų įgyvendinimo prasmėmis, Paslaugos privalo būti sujungtos į vieną visumą, todėl turi būti išlaikytas Paslaugų vientisumas ir užtikrintas koordinuotas paslaugų teikimas, kartu užtikrinant sutelktą atsakomybę už tinkamą ir koordinuotą paslaugų suteikimą. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai nurodytai paslaugų apimčiai, todėl Paslaugų teikėjas turės pateikti pasiūlymą pilnai pirkimo objekto apimčiai. Paslaugų teikimo terminas: nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo iki 2025-12-31. Interaktyvios e. mokymų sistemos sukūrimo terminas – per 9 (devynis) mėnesius. Tikslinė grupė – daugiabučių renovacijos projektų administratoriai. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Lietuvoje su daugiabučių renovacijos projektais dirba apie 200 administratorių (įskaičiuojant galimybę skaičiaus didėjimui iki 30 %) planuojama, kad iki 2029 m. rugpjūčio mėn. 31 d. interaktyviuose e. mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 70 % daugiabučių namų renovacijos projektus administruojančių administratorių.

2024-08-14 10:00:00

80420000-4  E-learning services
72212931-4  Training software development services


Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Labdarių g. 3
01120
Vilnius
Lithuania
View profile

Juozas Marčinskas
http://www.apva.lt

Published notices
Contract or concession notice – standard regime (eForm) 2024-07-09 16:00 Original notice publication
Packages
Interaktyvios e. mokymų sistemos daugiabučių namų administratoriams sukūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugos
Additional information:
Documents Documents
Close