Contract notice - utilities

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 28/02/2019

Expire date: 31/05/2019

External Reference: 2019-649072

TED Reference: 2019/S 044-101544

Contract notice - utilities

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses

UAB Verslo aptarnavimo centras
303359627
P. Lukšio g. 5B
Vilnius
08221
LT
Contact point: Alina Kolosova
Telephone: +370 61861689
Fax: +370 2594401
NUTS code:  LT -  LIETUVA
Internet address(es):
Main address: http://vac.le.lt/

I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=444843
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.6)

Main activity

Other activity:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

IŠMANIOSIOS APSKAITOS INFRASTRUKTŪROS PIRKIMAS
II.1.2)

Main CPV code

38554000  -  Electricity meters
II.1.3)

Type of contract

Supplies
II.1.4)

Short description

Pirkimo objekto apimtis yra Išmaniosios apskaitos infrastruktūra įskaitant: ~ 1,76 milijono elektros Išmaniųjų skaitiklių tiekimą; Komunikacijos infrastruktūrą; Išmaniosios apskaitos informacinės sistemos įdiegimą; Išmaniosios apskaitos infrastruktūros (SMI) integracijų įgyvendinimą; Integracijas su esamomis sistemomis; SMI valdymo perdavimą Pirkėjui po įdiegimo (įskaitant apmokymus); SMI techninį palaikymą, priežiūrą bei konsultavimo paslaugas; Tolimesnis SM IS vystymą pagal pirkėjo Poreikius (tuo atveju, jei užsakoma papildomai, sutarties galiojimo laikotarpiu).
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: NO
II.2)

Description

II.2.2)

Additional object(s) of purchase according to CPV <i>(if any)</i>

32581000  -  Data-communications equipment
48614000  -  Data-acquisition system
72260000  -  Software-related services
72318000  -  Data transmission services
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Description of the procurement

Pirkimo objekto apimtis yra Išmaniosios apskaitos infrastruktūra, įskaitant: ~ 1,76 milijono elektros Išmaniųjų skaitiklių tiekimą; Komunikacijos infrastruktūrą; Išmaniosios apskaitos informacinės sistemos įdiegimą; Išmaniosios apskaitos infrastruktūros (SMI) integracijų įgyvendinimą; Integracijas su esamomis sistemomis; SMI valdymo perdavimą Pirkėjui po įdiegimo (įskaitant apmokymus); SMI techninį palaikymą, priežiūrą bei konsultavimo paslaugas; Tolimesnis SM IS vystymą pagal pirkėjo Poreikius (tuo atveju, jei užsakoma papildomai, sutarties galiojimo laikotarpiu).
II.2.5)

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: NO
II.2.10)

Information about variants

Variants will be accepted: NO
II.2.11)

Information about options

Options: NO
II.2.13)

Information about European Union funds

Whether the procurement is related to a project and (or) programme financed by european union or other country funds: NO
II.2.14)

Additional information

Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Energijos skirstymo operatorius".

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Information about exclusion grounds and suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) ir dokumentus patvirtinančius jo atitikimą keliamiems reikalavimams. Reikalavimai Tiekėjo pašalinimo pagrindams, jo kvalifikacijos ir kitiems reikalavimams pateikiami Kvietimo teikti Paraiškas SPS priede Nr. 4.
III.1.2)

Economic and financial standing

Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)

Technical and professional ability

Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)

Conditions related to the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Competitive dialogue
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : YES
IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date:  04/04/2019
Local time:  10:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

English, Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence

This is a recurrent procurement:  NO
VI.2)

Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted
VI.3)

Additional information

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjų susirašinėjimas vykdomas tik šiomis priemonėmis.
Šio Pirkimo metu bus vykdoma Dalyvių Kvalifikacinė atranka.
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

Verslo aptarnavimo centras UAB
Vilnius
LT

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Tiekėjas, norėdamas iki Sutarties sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1. per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;
2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.7)

Annual procurement plan