Grįžti atgal
Apie Centrinę viešųjų pirkimų sistemą - CVP IS

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS) - sistema, leisianti perkančiosioms organizacijoms elektroniniu būdu organizuoti visą viešųjų pirkimų ciklą, o tiekėjams patogiai ir paprastai „vieno langelio“ principu elektroniniu būdu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema buvo sukurta vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis remiamą „Viešųjų pirkimų informacinės sistemos plėtros“ projektą (Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04-0017)

Eksploatuojant CVP IS siekiama:

  • sumažinti tiekėjų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąnaudas;
  • pagreitinti viešųjų pirkimų procesus;
  • sudaryti galimybę perkančiosioms organizacijoms naudoti įvairesnius pirkimų būdus;
  • geriau išnaudoti perkančiųjų organizacijų žmogiškuosius išteklius;
  • pagerinti viešųjų pirkimų apskaitą ir kontrolės galimybes;
  • padidinti viešųjų pirkimų skaidrumą;
  • skatinti smulkaus ir vidutinio verslo atstovus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

CVP IS ir elektroninių pirkimų sklaidos planas:

Siekiant užtikrinti sklandų viešųjų pirkimų perkėlimo į elektroninę terpę procesą bei išvengti galimų teisinių, organizacinių bei techninių problemų, o taip pat užtikrinti, kad elektroniniu būdu vykdomi pirkimai nediskriminuos tiekėjų (ypač smulkaus ir vidutinio verslo atstovų), nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema pradėjo veikti pilotiniu režimu, kurio metu bus palaipsniui įjungiamos elektroninių viešųjų pirkimų funkcijos.

Pagal žemiau pateikiamą planą galite susipažinti su preliminariu elektroninių viešųjų pirkimų funkcijų įjungimo grafiku.

Atkreipkite dėmesį, kad visos svarbesnės viešųjų pirkimų procedūros bus iš pradžių bus vykdomos ribotu bandymo režimu, ir tik vėliau taps prieinamos visiems CVP IS vartotojams.

Kviečiame visas perkančiąsias organizacijas norinčias vykdyti elektroninius viešuosius pirkimus CVP IS pilotinės eksploatacijos metu, registruotis info@vpt.lt arba skambinti (8-5) 219 7000.


Pradžia  |  Apie CVP IS  |  Privatumo politika